Using the WordPress Data Layer

Let’s build a JavaScript application based on WordPress REST API

In this course, you will learn how to:

  • Fetch, filter, and display data
  • Update, delete, and create new data records
  • Handle errors gracefully
  • Leverage the caching and concurrency behaviors of the data layer
  • Lessons: 6

Part 3: Advanced Site Design with Full Site Editing: Site Editor, Templates and Template Parts

Let’s explore how you can use templates and template parts to edit your entire site’s design.

Here’s what you’ll learn by the end of this course:

  • Difference between the Site Editor and Template Editor
  • The function of templates and template parts
  • How to confidently use the Site Editor and Template Editor
  • How to create a personalized site design using templates and template parts
  • Lessons: 7


Praktika Internetore S’Afërmi

Shihini Krejt Praktikat Internetore

Doni të bëni të mundur një praktikë internetore? Aplikoni për t’u bërë i tillë.


Përfshihuni

Doni të përfshiheni në krijim lënde për Mësoni WordPress?

Mësoni si të jepni ndihmesë

Keni një ide për një Përkujdesore? Na e bëni të ditur!

Parashtroni Ide Përkujdesoreje