Kurse Së Fundi

Kurse multimediale që ju vënë në rrugën e shndërrimit në një zhvillues, skicues, përdorues apo kontribues më të mirë WordPress.

Beginner WordPress User

Embark on your WordPress journey with our beginner-friendly course! Learn the essentials of creating and managing your own website, from mastering the user-friendly interface to crafting engaging content. Unlock the power of WordPress and build a solid foundation for your online presence.

  • Lessons: 25

Community Team Program Supporter Tasks

Community Deputies are a team of people all over the world who review WordCamp and Meetup applications, interview lead organizers, and generally keep things moving at WordCamp Central. Find out more about the deputy program.

This course is required training for anyone wanting to join the Deputy program. It is also useful for anyone wanting to know more about how the Community Team works.

  • Lessons: 6

Përkujdesore Së Fundi

Video udhëzuese për krejt grupet e aftësive, për t’ju ndihmuar të shpini një shkallë më lart ekspertizën tuaj WordPress.


Praktika Internetore S’Afërmi

Sesioni drejtpërsëdrejti ku mund të mësoni tok me të tjerë entuziastë të WordPress-it nga anembanë bota.

Doni të bëni të mundur një praktikë internetore? Aplikoni për t’u bërë i tillë.


Përfshihuni

Doni të përfshiheni në krijim lënde për Mësoni WordPress?

Mësoni si të jepni ndihmesë

Keni një ide për lëndë të re? Na e bëni të ditur!