Kurse Së Fundi

Kurse multimediale që ju vënë në rrugën e shndërrimit në një zhvillues, skicues, përdorues apo kontribues më të mirë WordPress.

Creating a 4-page business website

In today’s digital age, having a website is crucial for any business. However, creating a website can seem like a daunting task, especially for those who are not tech-savvy. This course aims to teach you how to create a 4-page business website, from start to finish, using a block theme.

  • Lessons: 10

Converting a Shortcode to a Block

Are you a WordPress plugin developer who wants to dive into developing blocks? Perhaps you have developed a shortcode that provides your users or customers with a specific piece of functionality, and you want to turn it into a block? In this course, you will explore the key knowledge you need to get started converting your shortcodes to blocks.

  • Lessons: 5

Përkujdesore Së Fundi

Shihini Krejt Përkujdesoret

Video udhëzuese për krejt grupet e aftësive, për t’ju ndihmuar të shpini një shkallë më lart ekspertizën tuaj WordPress.


Praktika Internetore S’Afërmi

Shihini Krejt Praktikat Internetore

Sesioni drejtpërsëdrejti ku mund të mësoni tok me të tjerë entuziastë të WordPress-it nga anembanë bota.

Doni të bëni të mundur një praktikë internetore? Aplikoni për t’u bërë i tillë.


Përfshihuni

Doni të përfshiheni në krijim lënde për Mësoni WordPress?

Mësoni si të jepni ndihmesë

Keni një ide për lëndë të re? Na e bëni të ditur!