તાજેતરના અભ્યાસક્રમો

આપને એક શ્રેષ્ઠ વર્ડપ્રેસ ડેવલપર, ડિઝાઇનર, વપરાશકર્તા અને યોગદાનકારી બનવા માટેના મલ્ટીમીડિયા કોર્સીસ.

Beginner WordPress User

Embark on your WordPress journey with our beginner-friendly course! Learn the essentials of creating and managing your own website, from mastering the user-friendly interface to crafting engaging content. Unlock the power of WordPress and build a solid foundation for your online presence.

  • Lessons: 25

Community Team Program Supporter Tasks

Community Deputies are a team of people all over the world who review WordCamp and Meetup applications, interview lead organizers, and generally keep things moving at WordCamp Central. Find out more about the deputy program.

This course is required training for anyone wanting to join the Deputy program. It is also useful for anyone wanting to know more about how the Community Team works.

  • Lessons: 6

તાજેતરના ટ્યુટોરિયલ્સ

આપની વર્ડપ્રેસ વિશેષજ્ઞતાને સ્તર ઉપર લાવવાની મદદ માટે તમામ કુશળતાઓ માટેના શિક્ષણાત્મક વિડિઓઝ.


આગામી ઓનલાઈન વર્કશોપ

વિશ્વભરમાંથી આવતા અન્ય વર્ડપ્રેસ ઉત્સાહી સાથે શીખવા માટેના લાઇવ સત્રો.

સામાજિક શિક્ષણની જગ્યાને સરળ બનાવવા માંગો છો? સુવિધાકર્તા બનવા માટે અરજી કરો.


Get Involved

Want to get involved in creating the content for Learn WordPress?

Learn how to contribute

નવી સામગ્રી માટે કોઈ વિચાર છે? ચાલો અમને જણાવો!