તાજેતરના અભ્યાસક્રમો

આપને એક શ્રેષ્ઠ વર્ડપ્રેસ ડેવલપર, ડિઝાઇનર, વપરાશકર્તા અને યોગદાનકારી બનવા માટેના મલ્ટીમીડિયા કોર્સીસ.

Community Team Program Supporter Tasks

Community Deputies are a team of people all over the world who review WordCamp and Meetup applications, interview lead organizers, and generally keep things moving at WordCamp Central. You can find out more about the deputy program here.

This course is required training for anyone wanting to join the Deputy program. It is also useful for anyone wanting to know more about how the Community Team works.

  • Lessons: 6

Community Team Supporter Basics

Community Deputies are a team of people all over the world who review WordCamp and Meetup applications, interview lead organizers, and generally keep things moving at WordCamp Central. You can find out more about the deputy program here.

This course is required training for anyone wanting to join the Deputy program. It is also useful for anyone wanting to know more about how the Community Team works.

  • Lessons: 11

તાજેતરના ટ્યુટોરિયલ્સ

આપની વર્ડપ્રેસ વિશેષજ્ઞતાને સ્તર ઉપર લાવવાની મદદ માટે તમામ કુશળતાઓ માટેના શિક્ષણાત્મક વિડિઓઝ.


આગામી ઓનલાઈન વર્કશોપ

વિશ્વભરમાંથી આવતા અન્ય વર્ડપ્રેસ ઉત્સાહી સાથે શીખવા માટેના લાઇવ સત્રો.

સામાજિક શિક્ષણની જગ્યાને સરળ બનાવવા માંગો છો? સુવિધાકર્તા બનવા માટે અરજી કરો.


Get Involved

Want to get involved in creating the content for Learn WordPress?

Learn how to contribute

નવી સામગ્રી માટે કોઈ વિચાર છે? ચાલો અમને જણાવો!