دوره‌های اخیر

دوره های چند رسانه ای شما را برای تبدیل شدن به یک توسعه دهنده، طراح، کاربر و مشارکت کننده بهتر وردپرس تنظیم می کند.

Community Team Program Supporter Tasks

Community Deputies are a team of people all over the world who review WordCamp and Meetup applications, interview lead organizers, and generally keep things moving at WordCamp Central. Find out more about the deputy program.

This course is required training for anyone wanting to join the Deputy program. It is also useful for anyone wanting to know more about how the Community Team works.

  • Lessons: 6

Community Team Supporter Basics

Community Deputies are a team of people all over the world who review WordCamp and Meetup applications, interview lead organizers, and generally keep things moving at WordCamp Central. Find out more about the deputy program.

This course is required training for anyone wanting to join the Deputy program. It is also useful for anyone wanting to know more about how the Community Team works.

  • Lessons: 11

آموزش هاي جديد

فیلم های آموزشی برای همه مجموعه مهارت ها برای کمک به ارتقاء سطح تخصص وردپرس خود.


ورك شاپ هاي آنلاين پيش رو

جلسات آنلاینی که می توانید در کنار دیگر علاقه مندان به وردپرس از سراسر جهان یاد بگیرید.

می‌خواهید به فضای آموزشی کمک کنید؟ اقدام برای تسهیل کننده شدن.


Get Involved

آیا می خواهید در ایجاد محتوا برای آموزش وردپرس شرکت کنید؟

Learn how to contribute

ایده ای برای محتوای جدید دارید؟ به ما اطلاع دهید!