மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகள், பிளாக் பேட்டர்ன், டெம்ப்ளேட்கள், டெம்ப்ளேட் பாகங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு


குட்டன்பெர்க் திட்டம் மற்றும் வேர்ட்பிரஸ் பிளாக் எடிட்டர் பல புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் அம்சங்களை முன்வைத்துள்ளது. எந்த வேர்ட்பிரஸ் பிளாக்குகள் மற்றும் எடிட் செய்யக்கூடிய பகுதிகளை வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைப் பற்றி தெளிவாகப் பார்ப்போம்.

நோக்கங்கள்

இந்த பாடத்தை முடித்த பிறகு:

 • மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகள், பிளாக் பேட்டர்ன்கள், டெம்ப்ளேட்கள் மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தை நீங்கள் விளக்க முடியும்.
 • எந்த நோக்கத்திற்காக எந்த பிளாக் வகை பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அடையாளம் காண முடியும்.

முன்தேவையான திறன்கள்

பங்கேற்பாளர்கள் இந்த பாடத்தை நன்கு அறிந்திருந்தால் அதிலிருந்து அதிகம் பெறுவார்கள்:

தயார்நிலை கேள்விகள்

 • இடுகைகளை உருவாக்குவது மற்றும் தொகுதிகளைப் பயன்படுத்துவது எப்படி என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 • தொகுதிகளை எவ்வாறு செருகுவது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 • டெம்ப்ளேட் எடிட்டரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா?

தேவையான பொருட்கள்

 • வேர்ட்பிரஸின் தனிப்பட்ட நிறுவல்.
 • தீம் கோப்புகள் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டன அல்லது நிறுவப்பட்டால் நன்மை பயக்கும், நீங்கள் எந்த பிளாக் தீமையும் பயன்படுத்தலாம். வேர்ட்பிரஸ் தீம்கள் கோப்பகத்தில் இலவசமாகக் கிடைக்கும் பிளாக் தீம்களின் பட்டியலைக் காணலாம்.
 • நிரூபிக்க, இந்தப் பாடத் திட்டத்தில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு கருப்பொருளைப் பயன்படுத்துகிறோம்

வழங்குபவருக்கான குறிப்புகள்

 • தொகுதி எடிட்டரைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் தொகுதிகளை உருவாக்குதல்
 • மறுபயன்பாட்டு தொகுதிகள், தொகுதி வடிவங்கள், டெம்ப்ளேட்கள் மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை நீங்கள் விளக்கக்கூடிய எந்தவொரு உதாரணம் அல்லது கருத்து.
 • பயிற்சியை சுயாதீனமாக முடிக்க பங்கேற்பாளர்களிடம் கேளுங்கள் அல்லது பயிற்சியை எப்படி முடிப்பது என்று அவர்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள்.
  • அனைத்து பங்கேற்பாளர்களிடமும் கணினி இல்லை என்றால், அவர்கள் பயிற்சியின் மூலம் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவது, படிகளை அனைவரும் புரிந்துகொள்வதை உறுதி செய்வதற்கான சிறந்த வழியாகும்.

பாடம் அவுட்லைன்

 • பிளாக் என்றால் என்ன மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.
 • மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை செய்துகாட்டவும்.
 • பிளாக் எடிட்டர் என்றால் என்ன, பிளாக் பேட்டர்ன்கள் எதற்காக என்று விளக்கவும்.
 • பிளாக் பேட்டர்னை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது, சேர்ப்பது மற்றும் மாற்றுவது என்பதை செய்துகாட்டவும்.
 • டெம்ப்ளேட் மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
 • எந்த வேர்ட்பிரஸ் பிளாக்குகளை எந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை விளக்கவும்

பயிற்சிகள்

பிளாக் வடிவங்கள்

 • பிளாக்ஸ் பேட்டர்ன்களைச் சேர்த்தல், செருகியைப் பயன்படுத்தி ஒரு பக்கம் அல்லது இடுகையில் பிளாக் பேட்டர்னைத் தேடிச் செருகுமாறு பங்கேற்பாளர்களைக் கேளுங்கள்.
 • பங்கேற்பாளர்கள் அந்தத் தொகுதி வடிவங்களை அவர்களின் உள்ளடக்கத்துடன் (உரை, நிறம், படங்கள் போன்றவை) தனிப்பயனாக்க வேண்டும்.

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகள்

 • தொகுதிகளை உருவாக்கி அவற்றை மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகளாக மாற்ற பங்கேற்பாளர்களைக் கேளுங்கள்.
 • மற்றொரு இடுகையை உருவாக்கி, அந்த மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகளைப் பயன்படுத்தவும்.

டெம்ப்ளேட் மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்கள்

 • டெம்ப்ளேட் எடிட்டர் அம்சத்தைப் புரிந்து கொள்ள பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி இறங்கும் பக்கத்தை உருவாக்கச் சொல்லுங்கள்.
 • டெம்ப்ளேட் பகுதிகளின் கருத்தைப் புரிந்துகொள்ள, ஒரு தலைப்புப்பகுதி அல்லது அடிப்பகுதியை உருவாக்க பங்கேற்பாளர்களைக் கேளுங்கள்.

மதிப்பீடு

உலகளாவிய ரீதியில் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாக் உள்ளடக்கத்தை நீங்கள் மாற்றலாம்

 1. சரி
 2. தவரு

பதில்: 1. சரி

உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பிளாக் பேட்டர்ன்களை மாற்ற முடியுமா?

 1. ஆம்
 2. இல்லை

பதில்: 1. ஆம்

ஒரு தலைப்புப்பகுதி அல்லது அடிப்பகுதி ஒரு எடுத்துக்காட்டு:

 1. மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதி
 2. பிளாக் பேட்டர்ன்
 3. டெம்ப்ளேட்
 4. டெம்ப்ளேட் பகுதி

பதில்: 4. டெம்ப்ளேட் பகுதி

கூடுதல் வளங்கள்

எடுத்துக்காட்டு பாடம்

இந்தத் தொகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகள் மற்றும் எப்போது, ​​ஏன் அவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்தப் பாடம் உங்களுக்குக் எடுத்துரைக்கும்.

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதி

வேர்ட்பிரஸ் பிளாக் எடிட்டரில் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாக் என்பது நீங்கள் உருவாக்கி, சேமித்து, பின்னர் உங்கள் தேவைக்கேற்ப மீண்டும் பயன்படுத்தும் உள்ளடக்கத் தொகுதியாகும். இது ஒரு தொகுதி அல்லது தொகுதிகளின் குழுவைச் சேமிக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது, அதை நீங்கள் பின்னர் உங்கள் இணையதளத்தில் உள்ள எந்த இடுகை அல்லது பக்கத்திலும் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகளை ஏற்றுமதி செய்து மற்றொரு இணையதளத்திற்கு இறக்குமதி செய்யலாம். நீங்கள் உங்கள் இணையதளத்தில் அடிக்கடி அதே உள்ளடக்கத்தைப் பயன்படுத்தினால், மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகள் உங்கள் நேரத்தையும் முயற்சியையும் மிச்சப்படுத்தும்.

மறுபயன்பாட்டு தொகுதியை நான் எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்?

எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் சமூக ஐகான்கள், செயலுக்கு அழைப்பு, நன்றி குறிப்பு, கருத்துப் படிவங்கள், அட்டவணைகள் அல்லது எந்த வகையான விளம்பர பேனரையும் உருவாக்க விரும்பினால். பிளாக் எடிட்டரின் இந்த மறுபயன்பாட்டு அம்சத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்காக நீங்கள் ஒரு பேனரை உருவாக்கினால், இந்த வகையான தேவைக்கு மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகள் சிறந்த பொருத்தமாக இருக்கும். அந்த நிகழ்வை முடித்த பிறகு, எதிர்கால தேவைகளுக்காக உங்களுக்கு இதேபோன்ற ஒன்று தேவைப்பட்டால், இந்தத் தொகுதியை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்.

இப்போது நாம் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதியை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைப் பார்ப்போம், நீங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதியை உருவாக்க விரும்பும் பிளாக்கைக் கிளிக் செய்து, மூன்று-புள்ளி மெனுவில் (கபாப் மெனு) கிளிக் செய்து, “மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகளில் சேர்” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

Shows a post with text highlighted, and in the kebab menu, Add to Reusable Blocks has an arrow pointing to it.

நீங்கள் செருக விரும்பும் மற்றொரு இடுகை/பக்கத்தை உருவாக்கவும். மேல் இடது கருவிப்பட்டியில் உள்ள பிளஸ் ஐகானைக் கிளிக் செய்து, “மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியது” தாவலுக்குச் சென்று, தேவையான மறுபயன்பாட்டு பிளாக்கை இங்கே செருகவும் (நீங்கள் முன்பு உருவாக்கியவை).

Block inserter > Reusable > Call to action reusable block displayed

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதி பாடத் திட்டம் மற்றும் பட்டறை பற்றிய விரிவான தகவலைப் பெறவும்.

பிளாக் பேட்டர்ன்

பிளாக் பேட்டர்ன்கள் என்பது பதிவுகள், பக்கங்கள் அல்லது தனிப்பயன் இடுகை வகைகளில் நீங்கள் செருகக்கூடிய தொகுதிகளின் முன் வரையறுக்கப்பட்ட குழுக்களாகும், பின்னர் அவற்றை உங்கள் சொந்த உள்ளடக்கத்துடன் தனிப்பயனாக்கலாம். பிளாக் பேட்டர்னில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட பிளாக் பேட்டர்னையோ அல்லது குறிப்பிட்ட பிளாக் பேட்டர்னைப் பயன்படுத்தும் வேறு எந்த உள்ளடக்கத்தையோ பாதிக்காது.

பிளாக் பேட்டர்ன்களில் தனிப்பட்ட தொகுதிகள் அடங்கும் – பத்தி தொகுதி, பொத்தான் தொகுதி அல்லது படத் தொகுதி போன்றவை. அவை முன் வரையறுக்கப்பட்ட அமைப்பில் ஒன்றாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன, உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய நீங்கள் எந்த வகையிலும் மாற்றலாம்.

நான் எப்போது பிளாக் பேட்டர்னைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

உங்கள் வலைத்தளத்தின் பல இடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதிகளின் அமைப்பைப் பயன்படுத்த விரும்பினால், நீங்கள் வேர்ட்பிரஸ் பிளாக் வடிவத்தைப் பயன்படுத்தலாம். பிளாக் பேட்டர்ன் தோன்றும் பிளாக் வடிவத்தின் படங்கள், உரை, பாணியை மாற்ற பயனர்களை அனுமதிப்பதே கருத்து.

பிளாக் பேட்டர்ன் லைப்ரரியில் பிளாக் பேட்டர்ன்களை நீங்கள் காணலாம். இங்கிருந்து, நகல் பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் தளத்திற்குத் திரும்பி, பேட்டர்னை ஒட்டலாம்.

இப்போது பிளாக் பேட்டர்னை எவ்வாறு சேர்ப்பது என்பதைப் பார்ப்போம், ஒரு பிளாக் பேட்டர்னைச் சேர்க்க, + ஐகானைக் கிளிக் செய்து (செருக்கி) பேட்டர்ன்ஸ் தாவலைத் திறக்கவும். பிளாக் பேட்டர்னைப் பயன்படுத்துவதற்கான மற்றொரு வழி, பிளாக் பேட்டர்ன் லைப்ரரிக்குச் சென்று, நீங்கள் செருக விரும்பும் எந்த பிளாக் பேட்டர்னுக்கும் வட்டமிட்டு, பின்னர் நகலைக் கிளிக் செய்து, இப்போது அதை நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் பக்கம்/இடுகையில் ஒட்டவும்.

Block inserter > Patterns > Featured

நான் ஒரே பக்கத்தில் ஒரு பிளாக் பேட்டர்னைப் பயன்படுத்தினேன் மற்றும் அவற்றின் உள்ளடக்கத்தை மாற்றியமைத்துள்ளேன், நம் சொந்த உள்ளடக்கத்துடன் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Example of a block pattern in a post
Example of a block pattern displayed in a post

பிளாக் பேட்டர்ன் பாடத் திட்டம் மற்றும் பட்டறை பற்றிய விரிவான தகவலைப் பெறவும்.

டெம்ப்ளேட் மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்கள்

டெம்ப்ளேட்கள் (முழு பக்கத்தை விவரிக்கும்) மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்கள் (ஒரு டெம்ப்ளேட்டில் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பகுதிகளை விவரிக்கும்) ஆகியவற்றக வார்ப்புருக்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன. பிளாக் எடிட்டரைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களால் அவை முற்றிலும் திருத்தக்கூடியவை.

இடுகை எடிட்டர் ஒரு இடுகையின் உள்ளடக்கத்தில் கவனம் செலுத்துகையில், டெம்ப்ளேட் எடிட்டர் தலைப்பு முதல் அடிக்குறிப்பு வரை தொகுதிகளைப் பயன்படுத்தி முழு தளத்தையும் அறிவிக்கவும் திருத்தவும் அனுமதிக்கிறது.

தொகுதி டெம்ப்ளேட் என்பது தொகுதி உருப்படிகளின் பட்டியலாகவும் (தளத்தின் தலைப்பு, விளக்கம், லோகோ, வழிசெலுத்தல் போன்றவை) அத்துடன் தலைப்பு, பக்கப்பட்டி மற்றும் அடிக்குறிப்பு போன்ற சொற்பொருள் பகுதிகளாகவும் வரையறுக்கப்படுகிறது. பிளாக் தீம் அல்லது இந்த அம்சத்தைப் பயன்படுத்தத் தேர்வுசெய்த கிளாசிக் தீம் பயன்படுத்தும் உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவர்களுக்கு மட்டுமே இது கிடைக்கும்.

டெம்ப்ளேட் பாகங்கள், மறுபுறம், தளத்தின் சிறிய பகுதிகளாகும், அவை ஒரு முறை முடிவு செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் பல இடங்களில் தெரியும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தலைப்பு மற்றும் அடிக்குறிப்பு ஆகியவை வேர்ட்பிரஸ் தொகுதிகள் மூலம் முழுமையாக உருவாக்கக்கூடிய சிறந்த டெம்ப்ளேட் பகுதிகளாகும்.

டெம்ப்ளேட் மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்களை நான் எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்?

நிகழ்வு-குறிப்பிட்ட விளம்பரப் பக்கங்கள், விற்பனைப் பக்கங்கள், செய்திமடல் பதிவுசெய்தல் மற்றும் ஒத்த பகுதிகள் போன்ற இறங்கும் பக்கங்களை உருவாக்க விரும்பும் போது டெம்ப்ளேட்டுகளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. தோற்றம் > டெம்ப்ளேட் என்பதற்குச் செல்வதன் மூலம் டெம்ப்ளேட்களைச் சேர்க்கலாம் அல்லது திருத்தலாம்.

டெம்ப்ளேட் பாகங்கள் என்பது உங்கள் வலைத்தளத்தின் தலைப்பு அல்லது அடிக்குறிப்பு போன்ற நீங்கள் வழக்கமாக மாற்றாத பகுதிகள். நீங்கள் மாற்றியமைப்பதைப் பற்றிய தெளிவான பார்வையை வழங்க, பகுதிகளை டெம்ப்ளேட்டுகளாக இணைக்கலாம். முழு தளத்தை திருத்துவதற்கு முன், குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி டெம்ப்ளேட்கள் மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இப்போது நீங்கள் இதையெல்லாம் பிளாக் எடிட்டரில் நிர்வகிக்கலாம்.

நீங்கள் பல வழிகளில் டெம்ப்ளேட் பகுதிகளை உருவாக்கலாம் மற்றும் மாற்றலாம்.

 1. “முன் பக்கம்” போன்ற பகுதிகளைத் திருத்தும் போது பிளாக் தீம்களில் தள எடிட்டரைப் பயன்படுத்துதல்.
 2. பிளாக் தீம்களில் உள்ள தள எடிட்டரைப் பயன்படுத்தி டெம்ப்ளேட் பகுதிகளை மட்டும் திருத்தவும்
 3. தோற்றம் > டெம்ப்ளேட் பகுதிகளுக்குச் சென்று சேர் அல்லது திருத்துவதற்கான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

டெம்ப்ளேட் பகுதிகளை எவ்வாறு சேர்ப்பது மற்றும் அவற்றை எங்கு காணலாம் என்பதை இங்கே பார்ப்போம். தோற்றம் > எடிட்டர் என்பதற்குச் சென்று மேல் இடதுபுறத்தில் உள்ள வேர்ட்பிரஸ் லோகோ ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும். இப்போது டெம்ப்ளேட் பாகங்கள் இணைப்பைக் காணலாம்.

Site Editor > Toggle Navigation > Editor > Template Parts

இப்போது டெம்ப்ளேட் பகுதிகளின் தலைப்பைத் திருத்துகிறோம்.

Template Part Editor

டெம்ப்ளேட் மற்றும் டெம்ப்ளேட் பாகங்கள் பற்றிய விரிவான தகவலைப் பெறவும்.

பாடம் முடிக்கவும்

💡உதவிக்குறிப்பு: மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பயிற்சிகள் மற்றும் மதிப்பீட்டைப் பின்பற்றவும்.

இந்த பயனுள்ள வேர்ட்பிரஸ் தொகுதிகளுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாட்டை இப்போது நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள், மேலும் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் எதைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அடையாளம் காண முடியும். மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொகுதிகள் உங்கள் தளம் முழுவதும் உள்ளடக்கத்தை ஒத்திசைவில் வைத்திருக்க உதவுகிறது. பிளாக் பேட்டர்ன்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரே அமைப்பைப் பயன்படுத்த உங்களுக்கு உதவுகின்றன. ஒரு டெம்ப்ளேட் அதிக தளவமைப்பு பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். டெம்ப்ளேட் பாகங்கள் அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய பகுதிகளை உருவாக்க உதவுகின்றன, ஆனால் இடுகைகள் மற்றும் பக்கங்கள் போன்ற உள்ளடக்கத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவை.