ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផ្ទាំងព័ត៌មាន


នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ថា ផ្ទាំងព័ត៌មានរបស់ WordPress គឺជាទំព័រដំបូងដែលលោកអ្នកនឹងឃើញ បន្ទាប់ពីចូលទៅទំព័រគ្រប់គ្រងនៃ WordPress។ នៅលើផ្ទាំងព័ត៌មាននោះ លោកអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានអំពីស្ថានភាព និងតំណទៅកាន់ទំព័រគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៃវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ មេរៀននេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបដែលផ្ទាំងព័ត៌មានត្រូវបានរៀបចំឡើង និងរបៀបចូលទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃវេបសាយ WordPress របស់លោកអ្នក។

កម្មវត្ថុ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងអាច៖

 • ចូលទៅកាន់ផ្ទាំងព័ត៌មានបាន។
 • សម្គាល់ពីសមាសធាតុនានា ដែលរួមមានដូចជា របារគ្រប់គ្រង, ម៉ឺនុយចំហៀង, បណ្ដាវិដជិតនៃផ្ទាំងព័ត៌មាន, បញ្ជីមាតិកា និងតំណនានា។
 • សម្គាល់ពីស្ថានភាពនៃវេបសាយរបស់ខ្លួន។
 • ស្គាល់និងប្រើប្រាស់បញ្ជីជាតារាងដែលស្ថិតនៅលើទំព័រគ្រប់គ្រងនានា។
 • ចាកចេញពីផ្ទាំងព័ត៌មាន។

ជំនាញចាំបាច់

លោកអ្នកនឹងងាយស្រួលក្នុងការរៀនមេរៀននេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបទពិសោធន៍ និងមានការយល់ដឹងអំពី៖

 • ចំណេះដឹងអំពីកុំព្យូទ័រ (ការចូលនិងចាកចេញពីប្រព័ន្ធ, សមាសធាតុវីនដូ, ផ្ទាំង, របារឧបករណ៍)។
 • ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។
 • ក្ដារចុច និងឧបករណ៍ចង្អុល (ពោលគឺ ម៉ៅ)។

ធនធានចាំបាច់

 • វេបសាយ WordPress មួយដែលដំណើរការ មានប្រកាស, ទំព័រ និងបណ្ណាល័យមេឌៀ
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ចូលទៅកាន់ទំព័រគ្រប់គ្រង

សំណួរផ្ទៀងផ្ទាត់

 • តើលោកអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងវេបសាយ WordPress ណាមួយ ក្នុងការកែប្រែប្រកាស ឬទំព័រដែរទេ?
 • តើលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលគ្រប់វេបសាយ WordPress ដែរឬទេ?

កំណត់សម្គាល់សម្រាប់គ្រូ

 • គ្រូគួរតែមានសិទ្ធិចូលទៅផ្ទាំងព័ត៌មាន ដែលបានដំឡើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួន ឬនៅលើម៉ាស៊ីនមេពីចម្ងាយ។ ផ្ទាំងព័ត៌មាននេះគួរតែអាចមើលឃើញដោយសិស្សទាំងអស់។
 • បើសិនជាអាច សិស្សានុសិស្សគួរមានសិទ្ធិចូលទៅផ្ទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់របស់ពួកគេ ទាំងដែលបានដំឡើងក្នុងម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួន ឬនៅលើម៉ាស៊ីនមេពីចម្ងាយ។
 • រូបថតអេក្រង់នៅក្នុងគម្រោងមេរៀននេះ ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែបង្ហាញផ្នែកខ្លះៗនៃទំព័រដែលកំពុងពិភាក្សាប៉ុណ្ណោះ។
 • លំណែនាំសម្រាប់គ្រូ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសញ្ញាឃ្នាប។

ខ្លឹមសារមេរៀន

ចូលគ្រប់គ្រង

ដើម្បីចូលទៅទំព័រគ្រប់គ្រងនៃវេបសាយរបស់លោកអ្នក សូមចូលតាមរយៈតំណនេះ៖

yourwebsite.com/wp-admin

Login page for a WordPress site
ទម្រង់ចូលទៅទំព័រគ្រប់គ្រង WordPress

ជំនួស “yourwebsite.com” ជាមួយនឹងតំណទៅកាន់គេហទំព័ររបស់លោកអ្នក។ បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងឃ្លាសម្ងាត់របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចធីកលើប្រអប់ “ចងចាំខ្ញុំ” ប្រសិនបើលោកអ្នកនឹងប្រើកុំព្យូទ័រដដែលនេះ (មិនមែនកុំព្យូទ័រសាធារណៈ) ដើម្បីត្រឡប់មកប្រើប្រាស់វិញនៅពេលក្រោយ ហើយចង់ចូលទៅទំព័រគ្រប់គ្រងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប្រសិនបើប្រអប់នេះត្រូវបានធីក កម្មវិធីរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកអ្នកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកចូលទៅគ្រប់គ្រងបានក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ដោយមិនចាំបាច់បញ្ចូលព័ត៌មានទាំងនោះជាថ្មីឡើយ។ ប្រសិនបើមិនបានធីកវាទេ លោកអ្នកនឹងត្រូវតម្រូវឱ្យបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងឃ្លាសម្ងាត់ម្ដងទៀត បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបិទកម្មវិធីរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិត ឬក្រោយពេល ២ ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកភ្លេចឃ្លាសម្ងាត់ សូមចុចលើតំណ “បាត់ពាក្យសម្ងាត់របស់លោកអ្នក?” ដែលនៅពីក្រោមទម្រង់ចូលគ្រប់គ្រងវេបសាយ។ បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នក នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានតំណមួយនៅតាមរយៈអ៊ីមែល ដើម្បីបង្កើតឃ្លាសម្ងាត់ថ្មី។

របារគ្រប់គ្រង

WordPress Dashboard Admin Bar
របារគ្រប់គ្រងនៅលើផ្ទាំងព័ត៌មាន

របារគ្រប់គ្រងគឺជារបារម៉ឺនុយពណ៌ប្រផេះចាស់ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើបំផុតនៃផ្ទាំងព័ត៌មាន។ របារនេះក៏បង្ហាញនៅផ្នែកខាងលើនៃគ្រប់ទំព័ររបស់វេបសាយផងដែរ នៅពេលដែលលោកបានអ្នកចូលទៅផ្នែកគ្រប់គ្រង។ យ៉ាងណាមិញ សាធារណជនទូទៅមិនអាចមើលឃើញរបារនេះទេ។

នៅលើរូបថតអេក្រង់ដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនេះ លោកអ្នកអាចមើលឃើញជម្រើសមួយនៃការកំណត់ផ្ទាំងព័ត៌មាន។ ទិដ្ឋភាពនៃផ្ទាំងព័ត៌មាននឹងប្រែប្រួលដោយផ្អែកលើកម្មវិធីជំនួយដែលលោកអ្នកបានដាក់ឱ្យដំណើរការ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដាក់បង្ហោះវេបសាយរបស់លោកអ្នក និងការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

និម្មិតសញ្ញា WordPress

នៅខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរបារគ្រប់គ្រង លោកអ្នកនឹងឃើញនិម្មិតសញ្ញា WordPress ។ នៅពេលលោកអ្នកដាក់ម៉ៅលើនិម្មិតសញ្ញានេះ នោះម៉ឺនុយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានតំណចំនួន ៤ នឹងបង្ហាញឡើង៖

 • តំណ WordPress.org ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយមេរបស់ WordPress ជាផ្ទុកកូដសម្រាប់ទាញយក និងឯកសារសម្រាប់កម្មវិធី WordPress ។
 • តំណ ឯកសារ ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយ WordPress Codex ដែលជាឯកសារផ្លូវការសម្រាប់ WordPress ។
 • តំណ វេទិកាគាំទ្រ ភ្ជាប់ទៅកាន់កន្លែងសម្រាប់ផ្តល់ការគាំទ្រនៃ WordPress.org ។
 • តំណ មតិត្រឡប់ ភ្ជាប់ទៅកាន់វេទិកាគាំទ្រនៅលើវេបសាយ WordPress.org ដែលប្រើសម្រាប់សំណើ និងមតិត្រឡប់។

និម្មិតសញ្ញាទំព័រដើម

និម្មិតសញ្ញាបន្ទាប់នៅលើរបារគ្រប់គ្រង គឺជានិម្មិតសញ្ញាទំព័រដើមសម្រាប់វេបសាយរបស់អ្នក។ តាមរយៈការចុចលើតំណនេះ លោកអ្នកនឹងត្រូវបាននាំទៅកាន់ទំព័រដើមផ្នែកខាងមុខនៃវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ នៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងស្ថិតនៅទីនោះ តំណដដែលនេះនឹងនាំលោកអ្នកត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទាំងព័ត៌មានវិញ ពោលតំណនេះគឺជាការបិទបើក។ លោកអ្នកអាចបើកផ្ទាំងព័ត៌មាន និងផ្នែកខាងមុខនៃវេបសាយរបស់លោកអ្នកលើផ្ទាំងផ្សេងគ្នានៃកម្មវិធីរុករក ដូច្នេះលោកអ្នកអាចឆ្លាស់ផ្ទាំងទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

និម្មិតសញ្ញាជូនដំណឹង

មាននិម្មិតសញ្ញាជូនដំណឹងចំនួន ២ ដែលអាចនឹងបង្ហាញនៅក្នុងរបារគ្រប់គ្រង។ មតិយោបល់ តែងតែបង្ហាញជានិច្ច។ ប្រសិនបើមានមតិយោបល់កំពុងរង់ចាំ ការពិនិត្យ នោះនិម្មិតសញ្ញានេះនឹងប្តូរពណ៌ ហើយចំនួនមតិយោបល់ត្រូវបង្ហាញនៅជាប់នឹងនិម្មិតសញ្ញានោះ។ ការចុចលើនិម្មិតសញ្ញានោះ នឹងនាំលោកអ្នកទៅកាន់ទំព័រមតិយោបល់។ និម្មិតសញ្ញាអាប់ដេតក៏នឹងបង្ហាញឡើងផងដែរ នៅពេលមានបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយ រូបរាងវេបសាយ ឬឯកសារស្នូលនៃវេបសាយ WordPress។ ការចុចលើនិម្មិតសញ្ញានេះ នឹងនាំលោកអ្នកទៅកាន់ទំព័រអាប់ដេត។

ការ​ដាក់​ម៉ៅនៅលើ​ “ថ្មី” នឹងបង្ហាញ​នូវ​ម៉ឺនុយមួយនៃ​តំណដើម្បី​ បង្កើត​ទំព័រថ្មី ប្រកាសថ្មី ឬ​ធាតុ​មេឌៀថ្មី។ មាតិកាជាក់ស្ដែងនៃបញ្ជីនេះ គឺអាស្រ័យលើតួនាទីជាអ្នកប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើតួនាទីរបស់លោកអ្នកមិនអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី នោះលោកអ្នកនឹងមិនឃើញម៉ឺនុយ “អ្នកប្រើប្រាស់” នេះទេ។ កម្មវិធីជំនួយមួយចំនួនក៏បន្ថែមធាតុទៅក្នុងម៉ឺនុយនេះផងដែរ។ សូមចំណាំថា ម៉ឺនុយមួយនេះចម្លងចេញពីតំណមួយចំនួននៅលើម៉ឺនុយនៅរបារចំហៀង ដែលយើងនឹងលម្អិតក្នុង​ពេលបន្តិចទៀតនេះ។

ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងរូបតំណាង

នៅខាងស្តាំបំផុតនៃរបារគ្រប់គ្រង លោកអ្នកនឹងឃើញឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងរូបតំណាងរបស់លោកអ្នក។ នៅលើម៉ឺនុយនេះ បើលោកអ្នកចុចលើឈ្មោះរបស់លោកអ្នក ឬចុចលើ “កែសម្រួល ប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ” នោះវានឹងនាំលោកអ្នកទៅកាន់ទំព័រ “កែសម្រួលប្រវត្តិរូប”។ ចុចលើ “ចាកចេញ” នឹងនាំលោកអ្នកចេញពីទំព័រគ្រប់គ្រង។ នៅក្រោមរបារអ្នកគ្រប់គ្រងពណ៌ប្រផេះដិត មានផ្ទាំងចំនួន ២ គឺ៖ ផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់ និង ផ្ទាំងជំនួយ

ផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់

“ផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់” បង្ហាញនៅលើទំព័រភាគច្រើននៃផ្នែក គ្រប់គ្រង ហើយវាអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងធាតុដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រនោះ។ ទាំងនេះគឺជាធាតុដែលបង្ហាញឡើងសម្រាប់លោកអ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកដទៃទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង ពួកគេនឹងឃើញទៅតាមជម្រើសរបស់ពួកគេ។

នៅពេលចុចលើ “ផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់” លោកអ្នកនឹងឃើញនូវបញ្ជីវិដជិដសម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងជាច្រើន ដែលមាននៅលើទំព័រនោះ។ វិដជិដនីមួយៗមានប្រអប់ធីកមួយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្ហាញរបស់វានៅលើទំព័រនោះ។ ទំព័រផ្សេងគ្នា មានជម្រើសផ្សេងៗគ្នា ហើយទំព័រខ្លះទៀត ដូចជា “កម្មវិធីនិពន្ធ” ជាដើម មានជម្រើសច្រើនជាងនេះ។ វាជារឿងធម្មតាទេ ដែលផ្ទៃអេក្រង់មួយបានបាត់ព័ត៌មានខ្លះ (ឧទាហរណ៍៖ ផ្នែកសម្រង់នៃប្រកាស ជាធម្មតាមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេ)។ នេះអាចជាបទពិសោធន៍ដ៏រំខានចិត្តមួយ ដូច្នេះហើយ “ផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់” អាចជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះ។

ផ្ទាំងជំនួយ

ផ្ទាំងជំនួយ ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោមរបារគ្រប់គ្រងពណ៌ប្រផេះដិត ផ្ទុកនូវព័ត៌មានអំពីទំព័រដែលលោកអ្នកកំពុងស្ថិតនៅ [បើកជំនួយ]។ ក្នុងករណីនេះ ផ្ទាំងនេះផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវទិដ្ឋភាពទូទៅ ព័ត៌មានអំពីម៉ឺនុយនៅផ្នែកខាងឆ្វេង របៀបគ្រប់គ្រងប្លង់នៃទំព័រ និងខ្លឹមសារអត្ថបទ ដែលលោកអ្នកឃើញមាននៅលើទំព័រ។ ទំព័រនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងនឹងបង្ហាញព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងផ្ទាំងជំនួយដែលស្ថិតក្នុងទំព័រនោះ។

ផ្នែកកណ្តាលនៃទំព័រ

WordPress Dashboard Page Body
ផ្នែកកណ្ដាលទំព័រនៃផ្ទាំងព័ត៌មាន

នៅផ្នែកកណ្ដាលទំព័រនៃផ្ទាំងព័ត៌មាន លោកអ្នកនឹងឃើញវិដជិត ឬផ្ទាំងគ្រប់គ្រងមួយចំនួន។ លោកអ្នកបានឃើញរួចមកហើយអំពីរបៀបបង្ហាញនិងលាក់ដោយប្រើប្រអប់ធីកនៅក្នុងផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់។ ទីតាំងរបស់ពួកវាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែទាញហើយដាក់នៅចំទីតាំងដែលលោកអ្នកចង់បាន។ [បង្ហាញអំពីរបៀបអូសម៉ៅ និង​ព្រលែងម៉ៅ។]

សូមចំណាំថា រូបថតអេក្រង់ខាងលើគឺជាការបង្ហាញពីការកំណត់មួយនៃផ្ទាំងព័ត៌មានរបស់ WP។ ទិដ្ឋភាពនៃផ្ទាំងព័ត៌មាននឹងប្រែប្រួល ដោយផ្អែកលើកម្មវិធីជំនួយដែលលោកអ្នកបានដាក់ឱ្យដំណើរការ ក្រុមហ៊ុនដែលបង្ហោះវេបសាយរបស់លោកអ្នក និងរបៀបផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកអ្នកបានកំណត់។

នៅទីនេះមានវិដជិតមួយចំនួនដែលមកជាមួយនឹងការដំឡើងវេបសាយ WordPress ដែលរួមមានដូចជា៖

 • “ក្រឡេក​មើល​មួយ​ភ្លែ​ត”៖ វិដជិតមួយនេះបង្ហាញលោកអ្នកនូវចំនួនសរុបនៃទំព័រ ប្រកាស និងមតិយោបល់ នៅលើវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ វាក៏បង្ហាញអំពីរូបរាងបច្ចុប្បន្ន ហើយក៏នឹងបង្ហាញថាតើម៉ាស៊ីនស្វែងរកមិនត្រូវបានបើកឱ្យធ្វើការលិបិក្រមលើវេបសាយរបស់លោកអ្នក។
 • “សេចក្តីព្រាងរហ័ស”៖ អ្វីក៏ដោយដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងទម្រង់នេះ នឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាសេចក្ដីព្រាងនៃប្រកាស ដែលមានន័យថា វានឹងត្រូវបានរក្សាទុក ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើវេបសាយទេ។ បញ្ជីនៃតំណភ្ជាប់ទៅកាន់សេចក្តីព្រាងដែលបានរក្សាទុក ត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមទម្រង់នេះ។ វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការកត់ត្រាទុកបានរហ័សនូវគំនិតដែលលេចឡើងសម្រាប់ការប្រកាស ដែលលោកអ្នកចង់ត្រលប់មកសរសេរបញ្ចប់វិញនៅពេលក្រោយ។
 • “សកម្មភាព”៖ ផ្នែកនេះបង្ហាញលោកអ្នកនូវប្រកាស និងមតិយោបល់ថ្មីៗបំផុតរបស់លោកអ្នក ជាមួយនិងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់និពន្ធនៃប្រកាស និងមតិយោបល់នីមួយៗ។
 • “វិដជិតដែលមកជាមួយកម្មវិធីជំនួយ”៖ កម្មវិធីជំនួយមួយចំនួនតែងតែភ្ជាប់មកជាមួយវិដជិតសម្រាប់ការងារគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ។ វិដជិតទាំងនេះអាចត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកអាចអូសម៉ៅនិងព្រលែងម៉ៅ ដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីដែលត្រូវបានដំឡើងដោយ WordPress ដែរ។
WordPress Dashboard Left Sidebar
របារចំហៀងខាងឆ្វេងនៃផ្ទាំងព័ត៌មាន

វិធីសាមញ្ញបំផុតក្នុងការផ្លាស់ទីក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង គឺតាមរយៈការប្រើតំណភ្ជាប់រុករកនៅក្នុងរបារចំហៀងខាងឆ្វេង។ តំណភ្ជាប់ទាំងនេះមួយចំនួនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាងតំណភ្ជាប់ផ្សេងទៀត ជាពិសេសគឺ ប្រកាស ទំព័រ និងមតិយោបល់។

នៅពេលដែលមានធាតុម៉ឺនុយរង ពួកវាត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅពេលលោកអ្នកដាក់ម៉ៅពីលើម៉ឺនុយមេ [បង្ហាញ] ហើយបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានចុចលើធាតុម៉ឺនុយដែលមានម៉ឺនុយរង នោះម៉ឺនុយរងនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបារចំហៀងតែម្តង [បង្ហាញជាមួយប្រកាស]។ ដូចដែលអ្នកបានឃើញ មានធាតុម៉ឺនុយរងជាច្រើនសម្រាប់ប្រកាស។

ធាតុម៉ឺនុយនៅក្នុងរបារចំហៀងនឹងមិនដូចគ្នាទេ ដោយវាអាស្រ័យលើតួនាទីរបស់លោកអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានតួនាទីជាអ្នកនិពន្ធ នឹងមិនអាចឃើញធាតុម៉ឺនុយណាមួយដែលមិនទាក់ទងនឹងការកែសម្រួលប្រកាស និងទំព័រនោះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយណាដែលមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រង នឹងអាចមើលឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើវេបសាយ។

កម្មវិធីជំនួយក៏បន្ថែមធាតុទៅក្នុងម៉ឺនុយនេះផងដែរ នៅត្រង់ទីតាំងមួយចំនួន ដោយអាស្រ័យទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីជំនួយនោះ។

បញ្ជីនៃប្រកាស

Posts List
បញ្ជីនៃប្រកាស

WordPress បង្ហាញបណ្ដុំនៃធាតុជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាជាទម្រង់តារាង។ អ្នកបង្កើតកម្មវិធីជំនួយត្រូវបានជំរុញឱ្យបង្ហាញព័ត៌មាននៅក្នុងទម្រង់នេះ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនធ្វើតាមនោះទេ ជាហេតុធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការភ័ន្តច្រឡំ។

សូមចុចបើក ហើយមើលទៅទំព័របញ្ជីនៃប្រកាស។ [ចូរបើកប្រកាស ប្រសិនបើមិនទាន់បើក]។ នៅពេលលោកអ្នកចុចលើចំណងជើងនៃប្រកាស នោះវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណា សូមកត់សម្គាល់ថា នៅពេលលោកអ្នករំកិលទ្រនិចម៉ៅទៅលើចំណងជើងនៃប្រកាស នោះតំណភ្ជាប់បន្ថែមមួយចំនួននឹងលេចឡើងនៅខាងក្រោមចំណងជើង។ តំណភ្ជាប់ទាំងនោះរួមមាន ការកែសម្រួល (ដូចគ្នានឹងការចុចលើចំណងជើង), ការកែសម្រួលរហ័ស, លុប និងមើលផ្ទាល់។ កម្មវិធីជំនួយមួយចំនួន ក៏បន្ថែមតំណភ្ជាប់ផ្សេងទៀតនៅទីតាំងនេះផងដែរ។

 • តំណ “ការកែសម្រួលរហ័ស” អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានមេតាជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រកាសនោះ ដោយមិនចាំបាច់បើកវានៅក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធនោះទេ។ លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ប្រភេទ, ស្លាក និងធាតុជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់ប្រកាសណាមួយបានយ៉ាងរហ័ស ដែលលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយ។
 • តំណ “លុប” នឹងដាក់ប្រកាសនោះទៅក្នុងធុងសំរាម។ លោកអ្នកអាចយកមកវិញនូវអ្វីដែលលោកអ្នកបានដាក់ក្នុងធុងសំរាមក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ លុះត្រាតែលោកអ្នកបានលុបវាដោយចេតនា ឬលុះត្រាតែការដំឡើង WordPress របស់លោកអ្នកបានកំណត់រយៈពេលខុសគ្នា។
 • តំណ “មើលផ្ទាល់” ភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រកាសដែលអាចមើលឃើញជាសាធារណៈនៅលើវេបសាយ។
Posts Bulk Edit
ការកែសម្រួលប្រកាសច្រើនព្រមគ្នា

លោកអ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​ធីក​នៅ​ជាប់​នឹងចំណង​ជើង​ដើម្បី​ធ្វើសកម្មភាពនានា​លើ​ប្រកាសច្រើនព្រមគ្នាបាន។ បន្ទាប់ពីធីកប្រអប់មួយឬច្រើន [ចូរធីកប្រអប់មួយចំនួន] ម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះនៃ “ការកែសម្រួលព្រមគ្នា” នឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីមុខងារនានាដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានបាន។ [ចូរចុចលើម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះ] ដូចអ្វីដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញ សកម្មភាពនៅទីនេះមានដូចជា “កែសម្រួល” និង “ដាក់នៅធុងសំរាម”

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយក “កែសម្រួល” ហើយចុចលើ “អនុវត្ត” នោះលោកអ្នកនឹងឃើញម៉ឺនុយដូចគ្នាដែលយើងបានធ្វើពីពេលមុន សម្រាប់ការ “កែសម្រួលរហ័ស”។ តែពេលនេះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនឹងត្រូវបានអនុវត្តចំពោះធាតុទាំងអស់ដែលបានធីកយក ពោលគឺនៅពេលដែលប៊ូតុងអាប់ដេតត្រូវបានចុច។ សូមប្រយ័ត្ន លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗជាច្រើនបានតាមរយៈការចុចតែម្តងប៉ុណ្ណោះ [ចូរចុចបោះបង់]។

ការជ្រើសយក “ដាក់នៅធុងសំរាម” ហើយចុច “អនុវត្ត” នឹងយកប្រកាសដែលបានធីកទាំងអស់ទៅដាក់នៅធុងសំរាម។

តំណភ្ជាប់នៅខាងលើតារាង នឹងច្រោះនូវបញ្ជីប្រកាសដើម្បីបង្ហាញប្រកាសទាំងអស់, ប្រកាសដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ, ប្រកាសព្រាង និងប្រកាសនៅក្នុង “ធុងសំរាម”។ [ចូរលុបទីប្រកាសណាមួយទៅធុងសំរាម ប្រសិនបើមិនទាន់មានប្រកាសដែលបានលុប] នៅពេលមើលទៅបញ្ជីប្រកាសនៅក្នុងធុងសំរាម តំណភ្ជាប់ដែលបង្ហាញនៅពេលដាក់ម៉ៅពីលើ មានដូចជា “ស្តារឡើងវិញ” និង “លុបជាអចិន្ត្រៃយ៍” [ចូរបង្ហាញការស្តារឡើងវិញ]។

លោកអ្នកក៏អាចច្រោះនូវបញ្ជីប្រកាសតាមកាលបរិច្ឆេទ (ខែ និងឆ្នាំ) ឬតាមចំណាត់ប្រភេទ [ចូរចុចទម្លាក់ចុះដើម្បីបង្ហាញ]។

តំណទៅកាន់ទំព័រនីមួយៗនៃបញ្ជី អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់បញ្ជីនៃធាតុម្តងមួយទំព័រ។

ជាចុងក្រោយ លោកអ្នកអាចស្វែងរកពាក្យ ឬឃ្លាដែលអាចមាននៅក្នុងប្រកាសរបស់លោកអ្នក។ ប្រកាសណាមួយដែលផ្ទុកពាក្យដែលលោកអ្នកស្វែងរក នោះវានឹងបង្ហាញឡើង។

បញ្ជីនៃទំព័រ

Pages List
បញ្ជីនៃទំព័រ

បញ្ជីនៃទំព័រគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបញ្ជីនៃប្រកាស ប៉ុន្តែវាមានជួរឈរតិចជាង។ ប្រការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាទំព័រមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងប្រកាស។ តំណភ្ជាប់ដែលបង្ហាញនៅពេលដាក់ម៉ៅពីលើ មានដូចគ្នានៅពេលលោកអ្នកអូសម៉ៅពីលើចំណងជើងនៃទំព័រ។ ក៏មានផងដែរម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះនៃសកម្មភាពព្រមគ្នា ជាមួយនិងជម្រើសដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងបញ្ជីនៃប្រកាស។

បណ្ណាល័យមេឌៀ

Media Library
បណ្ណាល័យមេឌៀ

បណ្ណាល័យមេឌៀអាចបង្ហាញនូវធាតុនានាក្នុងទិដ្ឋភាពជាក្រឡាចត្រង្គ, ជារូបភាពតូចៗ ឬក្នុងទិដ្ឋភាពជាបញ្ជី ដែលមានលក្ខណៈដូចជាបញ្ជីនៃទំព័រ និងបញ្ជីនៃប្រកាស ដែលលោកអ្នកទើបតែបានឃើញ។ សកម្មភាពព្រមគ្នាតែមួយគត់ ដែលមានសម្រាប់ធាតុនានានៅក្នុងបណ្ណាល័យមេឌៀ គឺ “លុបជាអចិន្ត្រៃយ៍” ។ ជួរ​ឈរ​មួយដែលខុសគេនៅក្នុង​បណ្ណាល័យ​មេឌៀ​គឺជួរ “ត្រូវបានអាប់ឡូដទៅកាន់”។ វាប្រាប់លោកអ្នកអំពីទំព័រ ឬប្រកាសណាមួយដែលធាតុមួយនោះកំ ពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ជួរ​ឈរ​នេះ​អាច​នឹង​នៅទទេ ប្រសិន​បើ​ធាតុ​នោះត្រូវ​បាន​អាប់ឡូដ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​កាន់បណ្ណាល័យមេឌៀ ហើយ​មិន​បាន​ភ្ជាប់ទៅកាន់ ​ទំព័រ ឬ​ការ​ប្រកាសណាមួយ។

“ឧបករណ៍” និង “ការកំណត់”

របារចំហៀងខាងឆ្វេងក៏នឹងមានផ្នែកដែលហៅថា “ឧបករណ៍” និង “ការកំណត់”។ ខ្លឹមសារនៃផ្នែកទាំងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើតួនាទីនៃអ្នកប្រើប្រាស់ និងកម្មវិធីជំនួយដែលអាចត្រូវបានដំឡើងនៅលើវេបសាយ។

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

ឥឡូវនេះ លោកអ្នកបានដឹងអំពីរបៀបធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអេក្រង់ជាច្រើន ដែលលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅក្នុងផ្ទាំងព័ត៌មាន និងតំបន់គ្រប់គ្រងទាំងមូល។ អ្នករចនា WordPress បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរក្សាឥរិយាបថរបស់ធាតុទាំងនោះឱ្យមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដោយមានអ្នកបង្កើតកម្មវិធីជំនួយដែលល្អជាងមុន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានទំព័រកម្មវិធីជំនួយដែលមើលទៅខុសគ្នាខ្លាំង លោកអ្នកគួរតែពិចារណាជំនួសវាដោយកម្មវិធីជំនួយណាដែលមានបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីជាង។ ប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញផ្នែកមួយនៅលើរបារគ្រប់គ្រងដែលមិនមានព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ វាទំនងជាថាផ្នែកណាមួយនោះត្រូវបានបន្ថែមដោយកម្មវិធីជំនួយណាមួយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមពិនិត្យមើលឯកសារសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយនោះ។ តើមានសំណួរឬទេ?  

លំហាត់

លាក់ បង្ហាញ និងកំណត់ទីតាំងវិដជិតនៅលើផ្ទាំង​ព័ត៌មាន

ចូរបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកក្នុងការកែប្រែផ្ទាំងព័ត៌មានទៅតាមអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន។

 • ដោយប្រើប្រាស់ “ជម្រើសអេក្រង់” ចូរលាក់សារស្វាគមន៍ដែលបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើវិដជិតព័ត៌មានថ្មីអំពី WordPress ។ ប្រសិនបើសារនេះត្រូវបានលាក់រួចហើយ ចូរធ្វើឱ្យវាអាចមើលឃើញឡើងវិញ។
 • ចូរផ្លាស់ទីសារស្វាគមន៍ទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងនៅលើផ្ទាំងព័ត៌មាន។

កែប្រែប្រកាស​ដោយ​ប្រើការកែប្រែព្រមគ្នា

ចូរបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកក្នុងការកែប្រែប្រកាសដោយមិនចាំបាច់បើកវានៅក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធ។

 • ដោយប្រើ “កែសម្រួលព្រមគ្នា” ចូរបន្ថែមស្លាកមួយទៅកាន់ប្រកាសមួយ ឬច្រើន។

សំណួរ-ចម្លើយ

ម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះដែលភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះ និងរូបតំណាងរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងរបារគ្រប់គ្រង អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នក៖

 1. ប្ដូរទៅកាន់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត
 2. មើលវេបសាយផ្ទាល់ដូចអ្វីដែលសាធារណជនមើល
 3. ចាកចេញពីតំបន់គ្រប់គ្រង
 4. ទទួលជំនួយ

ចម្លើយ៖ ទី៣។ វាបង្ហាញលោកអ្នកនូវជម្រើសចាកចេញពីតំបន់គ្រប់គ្រង។

ពិត ឬមិនពិត៖ “ការកំណត់” តែងតែជាធាតុចុងក្រោយនៅក្នុងរបាររុករកចំហៀង។

ចម្លើយ៖ មិនពិត។ កម្មវិធីជំនួយផ្សេងទៀត អាចបន្ថែមធាតុម៉ឺនុយនៅខាងក្រោមការកំណត់។

តើជម្រើសមួយណាដែលបង្ហាញពីវិដជិត “សកម្មភាព” នៅលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រង?

 1. ការជូនដំណឹងអំពីការដាក់ឱ្យប្រើ WordPress ជំនាន់ថ្មី
 2. ប្រកាសដែលទើបបោះពុម្ភផ្សាយថ្មីៗ
 3. Google Analytics
 4. សេចក្តីព្រាងដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយ

ចម្លើយ៖ ទី២។ ប្រកាសដែលទើបបោះពុម្ភផ្សាយថ្មីៗ

ប្រសិនបើលោកអ្នករកឃើញថា មានផ្នែកមួយនៅលើទំព័រផ្ទាំងព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបានបាត់ នោះរឿងដំបូងដែលលោកអ្នកគួរធ្វើគឺ៖

 1. ប្រើវេទិកាគាំទ្រ និងស្នើសុំជំនួយ។
 2. បម្រុងទុកវេបសាយ រួចបិទកម្មវិធីជំនួយទាំងអស់ដើម្បីមើលថា តើវាលេចឡើង ឬអត់។
 3. ពិនិត្យ “ផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់” នៅផ្នែកខាងលើខាងស្តាំ ក្រោមរបារគ្រប់គ្រង។
 4. បម្រុងទុកវេបសាយ ហើយកំណត់រូបរាងទៅលំនាំដើមដែលមកជាមួយ WordPress  (ឧទាហរណ៍ រូបរាង Twenty Sixteen)។

ចម្លើយ៖ ទី៣។ ពិនិត្យផ្ទាំងជម្រើសអេក្រង់នៅផ្នែកខាងលើខាងស្តាំ ក្រោមរបារគ្រប់គ្រង។