Audience: Users


લો-કોડ બ્લોક પેટર્ન કેવી રીતે બનાવવી

શું તમે તમારી પોતાની વર્ડપ્રેસ બ્લોક પેટર્ન બનાવવા અને તમારી સાઇટ પર ઘણી જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ કરવા તૈયાર છો? શું તમે કસ્ટમ પ્લગઇનને કોડિંગ કર્યા […]

 • Duration 15 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration
 • WordPress Version: 5.8, 5.9
 • Language: ગુજરાતી

Présentation du tableau de bord

Dans ce cours, nous allons voir que le tableau de bord est le premier écran qui s’affiche après la connexion à WordPress. Dans le tableau […]

 • Duration 30 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • Language: Français

ការជ្រើសរើស និងការដំឡើងរូបរាងវេបសាយ

ពិពណ៌នា នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ អំពីរបៀបដែលរូបរាងវេបសាយមិនគិតថ្លៃជិត ៣០០០ រូបរាងនៅក្នុង បញ្ជីផ្លូវការរបស់ WordPress.org និងយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងបញ្ជីដាក់លក់ជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម។ មេរៀននេះនឹងជួយលោកអ្នកឱ្យយល់ដឹងបន្ថែមអំពីរបៀបស្វែងរក និងវាយតម្លៃរូបរាងវេបសាយ ក៏ដូចជាវិធីដំឡើង, កែប្រែ, និងវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរូបរាងវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ ជាចុងក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានដឹងអំពីទីកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយសម្រាប់រូបរាងវេបសាយរបស់លោកអ្នក ឬរាយការណ៍អំពីបញ្ហាណាមួយដែលកើតមានទាក់ទងនឹងរូបរាងវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ គោលបំណង ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងអាច៖ ជំនាញចាំបាច់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរពីមេរៀននេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន៖ ធនធានចាំបាច់ សំណួរផ្ទៀងផ្ទាត់ […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • Language: ភាសាខ្មែរ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផ្ទាំងព័ត៌មាន

នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ថា ផ្ទាំងព័ត៌មានរបស់ WordPress គឺជាទំព័រដំបូងដែលលោកអ្នកនឹងឃើញ បន្ទាប់ពីចូលទៅទំព័រគ្រប់គ្រងនៃ WordPress។ នៅលើផ្ទាំងព័ត៌មាននោះ លោកអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានអំពីស្ថានភាព និងតំណទៅកាន់ទំព័រគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៃវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ មេរៀននេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបដែលផ្ទាំងព័ត៌មានត្រូវបានរៀបចំឡើង និងរបៀបចូលទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃវេបសាយ WordPress របស់លោកអ្នក។ កម្មវត្ថុ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងអាច៖ ជំនាញចាំបាច់ លោកអ្នកនឹងងាយស្រួលក្នុងការរៀនមេរៀននេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបទពិសោធន៍ និងមានការយល់ដឹងអំពី៖ ធនធានចាំបាច់ សំណួរផ្ទៀងផ្ទាត់ កំណត់សម្គាល់សម្រាប់គ្រូ ខ្លឹមសារមេរៀន […]

 • Duration 30 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • Language: ភាសាខ្មែរ

Scegliere e installare i plugin

In questa lezione, imparerai a conoscere gli oltre 60.000 plugin gratuiti presenti nella directory ufficiale dei plugin di WordPress.org, oltre ad altre migliaia nello spazio […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Lecture
 • Language: Italiano

Définir une page statique comme page d’accueil

La plupart des thèmes WordPress sont configurés pour afficher votre article de blog le plus récent comme page d’accueil, mais vous êtes-vous déjà demandé comment […]

 • Duration 15 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration
 • WordPress Version: 5.7
 • Language: Français

செருகுநிரல்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நிறுவுதல்

இந்தப் பாடத்தில், WordPress.org செருகுநிரல் கோப்பகத்தில் கிட்டத்தட்ட 35,000 இலவச செருகுநிரல்களைப் பற்றியும், வணிகத் துறையில் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானவற்றைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்வீர்கள். செருகுநிரல்களுக்கான உதவியை எவ்வாறு பெறுவது என்பதற்கான ஆதாரங்களுடன் உங்கள் தளம்(களுக்கு) […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Lecture
 • Language: தமிழ்

பக்கங்கள் Vs. இடுகைகள்

இந்த பாடத்தில், ஒரு பக்கத்திற்கும் இடுகைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள். எதைப் பயன்படுத்துவது மற்றும் அவற்றை எங்கு சேர்ப்பது மற்றும் திருத்துவது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். இந்தப் பாடத் திட்டம் […]

 • Duration 30 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Exercises, Lecture
 • Language: தமிழ்

نبذة عن لوحة البيانات 

في هذا الدرس ستتعلم أن لوحة البيانات الخاصة بووردبرس هي أول صفحة ستراها عند تسجيل الدخول في ووردبريس. في لوحة البيانات ستجد معلومات عن الحالة […]

 • Duration 30 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • Language: العربية

Have an idea for new content? Let us know!